Galerie Mezzanin

Thomas Bayrle, exhibition view One Day on Success Street, ICA Miami, 2016-2017
Photo: Fredrik Nilsen Studio

1/78